Ana Sayfa > Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Hazırlık sınıfı bulunmayan okullardan okulumuza nakil gelmek isteyen 9. sınıf öğrencileri en geç Ekim ayının son iş gününe kadar kontenjan ve puan şartına uygun olmak kaydıyla nakil olabilir. Bu tarihten sonra 9. sınıftan hazırlık sınıfına nakil yapılamaz. 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, 10. sınıfa atlatma işlemi e-okul sisteminde yapıldıktan sonra, 10. sınıf öğrencinleri 11. sınıfa atlatma işlemi yapıldıktan sonra Ağustos ayının son iş gününe kadar nakil isteyebilirler. Ancak nakil kabul işleminin yapılacağı gün İngilizce (yazılı ve sözlü) ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavlarda nakil geleceği sınıftan önceki sınıfların (10. sınıfa gelecekse Hazırlık ve 9. sınıf, 11. sınıfa gelecekse Hazırlık, 9. ve 10. sınıf) müfredatını tamamlamış öğrencilerin kazanımlarını ölçen sorular sorulur. 100 üzerinden 70 alan öğrenci başarılı sayılarak nakil isteği onaylanır. Başarısız öğrencinin nakil başvurusu reddedilir.

Hazırlık sınıflarında haftalık 20 saat İngilizce ve 4 saat Almanca dersi oldğundan nakil isteğinde bulunacak öğrencinin nakil tarihine kadar geçen süredeki konu kaybını da dikkate almasını tavsiye ederiz.

11. ve 12. sınıflarda olup okulumuza nakil gelmek isteyen öğrenciler de aynı şekilde, kendi sınıf düzeylerinde yeterlilik sınavına girmek durumundadır. Bu sınıflarda ayrıca, ayrılmak istedikleri okulda okumadıkları veya 2 ders saatinden fazla fark olan derslerden de sorumluluk sınavına girerler.

Hazırlık sınıfı öğrencileri Ekim ayının son iş gününe kadar hazırlık sınıfı olmayan bir okula nakil gidebilirler. Bu tarihten sonra ancak hazırlık sınıfı bulunan okullara gidilebilir. 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri puan ve kontenjan şartını sağlamak şartıyla nakil tarihleri arasında istedikleri okula gidebilirler. Ancak diğer okullardan fazla ders saati olan veya gittiği okulda okutulmayan derslerden aldıkları puanlar silineceği için diploma puanları düşer.

Dönem sonu puanı Takdir veya Teşekkür Belgesi almaya yeterli olsa bile Disiplin Cezası bulunan öğrenciler ile 5 gün ve daha fazla özürsüz devamsızlığı bulunan öğrenciler belge alamazlar. 

10 gün özürsüz devamsızlığı olan öğrenci, ders notları ne olursa olsun sınıf tekrarına kalır. 20,5 gün  rapor - izin - sevk alınıp 9,5 gün özürsüz devamsızlık yapılabileceği gibi 30 günlük devamsızlık süresinin tamamında da rapor - izin belgesi - sevk kâğıdı verilebilir. Ancak, özürlü devamsızlık gösteren belgelerin en geç 5 iş günü içinde okul idaresine teslim edilmesi gereklidir. Aksi taktirde işleme alınamaz.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereği 5 gün derse geç kalan öğrenci 1 yarım gün özürsüz devamsız sayılır. İlk ders dışındaki derslere geç kalmak, yarım gün özürsüz devamsızlık olarak kayda girer.

Okulumuza kayıt hakkı kazanan tüm öğrenciler başka bir sınava girmeden pansiyona da kayıt hakkı kazanmış olurlar. Pansiyonda kalmak isteyen öğrenciler ders yılı başında başvurularını gerekli belgeleri tamamlayarak yaparlar. Ankara'da oturan öğrenciler de pansiyona başvuru yapabilirler. Pansiyonda kalmak için son başvuru tarihi 31 Aralık'tır. Bu tarihten sonra pansiyona öğrenci kabul edilemez. Parasız yatılı olarak başvuran burslu öğrencilerin bursları kesilir. Pansiyondan ayrıldıklarında tekrar bursa dönemezler. Yeniden sınava girmeleri gerekir. Paralı yatılı öğrenciler o takvim yılı için belirlenen ücreti Eylül, Kasım, Ocak ve Nisan aylarında olmak üzere 4 taksitte öderler. 2024 yılı pansiyon ücreti 27.900 TL olup taksit miktarı 6.975 TL'dir.

Hazırlık sınıflarında 20 saat İngilizce, 4 saat Türk Dili ve Edebiyatı, 4 saat Almanca, 3 saat Matematik, 2 saat seçmeli ders, 2 saat Görsel Sanatlar/Müzik ve 2 saat Beden Eğitimi dersleri okutulur. Sınıf geçmek için İngilizce ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden en az 50 puan almak zorunludur. Bu derslerden başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarına kalırlar. Bir sonraki yıl öğretim yılının başladığı hafta yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavdan 70 puan almaları halinde bir üst sınıfa geçebilirler. Başarısız olurlarsa Hazırlık sınıfını tekrar okurlar veya hazırlık sınıfı olmayan bir okulun 9. sınıfına Ekim ayının son iş gününe kadar nakil isteyebilirler. 

Ortak dersler bulunmakla birlikte Sosyal Bilimler Liselerinin 9. ve 10. sınıflarında diğer okullardan fazla sayıda ve farklı dersler okutulur. Bu nedenle farklı türler arası nakil gerçekleştiğinde okulumuza gelen öğrenciler sorumluluk sınavına girmek durumunda kalır, okulumuzdan giden öğrencilerinse diploma puanları düşer. Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9. ve 10. sınıf düzeyinde, Sosyal Bilimler Liselerinde 7 saat, diğer Anadolu Liselerinde 5 saattir. Sosyal Bilimler Liselerinde 10. sınıftan itibaren Osmanlı Türkçesi dersi 2 saat zorunlu derstir. Anadolu Liselerinde bu ders seçmeli olarak okutulur. Sosyal Bilimler Liseleri 10. sınıftan itibaren Sosyal Bilim Çalışmaları dersi zorunlu derstir. Sosyal Bilimler Liselerinde Beden Eğitimi/Görsel Sanatlar/Müzik dersi 2 saattir, Anadolu Liselerinde bu dersler ayrı ayrı 2'şer saat okutulur. Sosyal Bilimler Liselerinde 9. sınıfta 5 saat seçmeli ders alınabilir. Diğer sınıf düzeylerinde seçmeli ders yoktur. 9. ve 10. sınıflarda okutulan Biyoloji, Fizik ve Kimya derslerinin ders saatleri ve müfredatı aynı olmakla birlikte öğrencilerimizin TYT'de ihtiyaç duyacakları seviyede ağırlık verilir.